HOSTING

DRAGON HOSTING (Linux Only)
Mô tả chi tiết DS_Plan 1 DS_PLan 2 DS_PLan 3 DS_PLan 4 DS_PLan 5
Dung lượng lưu trữ 1 GB 2 GB 3.5 GB 5 GB 7 GB
Băng thông / tháng 15 GB 30 GB Unlimited Unlimited Unlimited
Email / FTP Accounts 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub / Parked Domains 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domains 0 0 1 3 5
My SQL 1 2 3 5 7
PHP Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver.
Phí hàng tháng 40.000 vnđ/tháng 60.000 vnđ/tháng 90.000 vnđ/tháng 120.000 vnđ/tháng 180.000 vnđ/tháng
Đăng ký tối thiểu 12 tháng 12 tháng 06 tháng 06 tháng 06 tháng
Phí hàng năm 480,000 vnđ 720,000 vnđ 1,080,000 vnđ 1,440,000 vnđ 2,160,000 vnđ
Đăng ký
Bảng giá Hosting cập nhật mới từ ngày 15/09/2020, chưa bao gồm Thuế VAT 10%
WINDOWS HOSTING (Linux Email)
Mô tả chi tiết WS_Plan 1 WS_Plan 2 WS_Plan 3 WS_Plan 4 WS_Plan 5
Dung lượng lưu trữ 1 GB 2 GB 3.5 GB 5.5 GB 7.5 GB
Băng thông / tháng 15 GB 30 GB Unlimited Unlimited Unlimited
Email / FTP Accounts 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub / Alias Domains 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 0 0 1 1 1
SQL Server 1 1 3 5 9
PHP / ASP.NET Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver.
Phí hàng tháng 50.000 vnđ/tháng 70.000 vnđ/tháng 100.000 vnđ/tháng 150.000 vnđ/tháng 190.000 vnđ/tháng
Đăng ký tối thiểu 12 tháng 12 tháng 06 tháng 06 tháng 06 tháng
Phí hàng năm 600,000 vnđ 840,000 vnđ 1,200,000 vnđ 1,800,000 vnđ 2,280,000 vnđ
Đăng ký
GIGA HOSTING (Windows/Linux)
Mô tả chi tiết GS_PLan 1 GS_PLan 2 GS_PLan 3 GS_PLan 4 GS_PLan 5
Dung lượng lưu trữ 10 GB 20 GB 30 GB 40 GB 50 GB
Băng thông / tháng Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email / FTP Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub / Parked Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domains (Linux Only) 4 5 6 7 8
My SQL 6 8 10 12 15
Ms SQL Server (Windows Only) 5 6 7 8 9
PHP / ASP.NET Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver. Multi Ver.
Phí hàng tháng 300.000 vnđ/tháng 480.000 vnđ/tháng 640.000 vnđ/tháng 780.000 vnđ/tháng 900.000 vnđ/tháng
Đăng ký tối thiểu 06 tháng 06 tháng 03 tháng 03 tháng 03 tháng
Phí hàng năm 3,600,000 vnđ 5,760,000 vnđ 7,680,000 vnđ 9,360,000 vnđ 10,800,000 vnđ
Đăng ký
THÀNH VIÊN
Email
Mật khẩu
 
Đăng ký mới
Quên mật mã ?
GIỎ HÀNG
0
Sales Deparment
+84 90 232.77.22
Support Deparment
+84 90 232.77.22
DOWNLOAD
LIÊN KẾT